कार्यकारिणी

विभागीय कार्यवाह

बृहन्महाराष्ट्र मंडळ ह्या संस्थेचे स्वरूप आणि कार्य या संबंधीची महत्वपूर्ण माहिती समस्त सभासद आणि इतर मंडळींपर्यंत पोचविणाऱ्या ह्यासंकेतस्थळावर आपले खूप खूप स्वागत आहे. बृहन्महाराष्ट्रांतील मराठी भाषिक जनांतर्फे विविध क्षेत्रांत होणारा मराठीचा वापर अधिकाधिक होत जावा तसेच साहित्य, संगीत व नाटक इत्यादी माध्यमांतून महाराष्ट्रा बाहेर मराठी चा सांस्कृतिक वारसा नुसतीच जोपासायाची नव्हे तर वृद्धींगत होत रहावी याकरिताप्रयत्नशील राहाणे हे ह्या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्टे आहेत. त्यांनुसार वेग-वेगळ्या पातळी वर संस्था स्वतंत्रपणे उपक्रम हाती घेते आणि संलग्न संस्थांच्या मदतीने ते राबविते.

भेटीगाठी - क्षणचित्रे

वृत्त / संदेश

1. सर्व सभासदांना एतद्द्वारे सूचित करण्यात येत आहे की बृहन्महाराष्ट्र मंडळ, नवी दिल्लीची विशेष सर्वसाधारण सभा, घटने अंतर्गत READ MORE

2. मुखपत्र “वृहन माय मराठी” मिळत नाही सर्व सभासदांना एतद्द्वारे कळविण्यात येत आहे कि संस्थेचे मुखपत्र “वृहन माय मराठी” READ MORE

×